loader image

Terms and Conditions

נהלים לרכישה באמצעות האתר

[ הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון – הוא קצר (-: ]

בכל מקום בנהלים אילו בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

כללי

הסכמה על נהלים אילו מהווה תנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים. הגלישה באתר ובתוכן הכלול בו – כפופים לתנאים המפורטים בנהלים אלו ובאתר עצמו – ומעידים על הסכמת המשתמש לתנאים אלה
“עץ ומים” מתחייבת לשמור על הפרטים שתזינו לאתר ולא למסור אותם לצד שלישי למעט חברות האשראי, ללא קבלת אישור מוקדם מהלקוח.
רכישה באמצעות אתר זה מותרת רק למי שמלאו לו 18 שנים ומעלה

אופן הרכישה

רכישה באתר (עמוד הסליקה מאובטח ומוצפן בטכנולוגיה העומדת בתקן – PCI-DSS Level 1 SSL.
או באמצעות קשר טלפוני.
אמצעי התשלום הינם כרטיס אשראי או מזומן.
תוקף וערך שוברי המתנה – כולל כל התוספות הם בבעלות “עץ ומים” עד קבלת התמורה עבור הרכישה.
על כל רכישה תישלח חשבונית מס קבלה כחוק.

תנאי ביטול

תנאי ביטול אלה מתייחסים לרוכש שובר המתנה ולא למקבל המתנה.
הלקוח זכאי לבטל עסקה אשר רכש ע”פ חוק הגנת הצרכן וזאת לא יאוחר מ-14 יום מתאריך העסקה. ביטול עסקה ייעשה אך ורק בתיאום עם צוות האתר / “עץ ומים” העסקה תבוטל בפועל רק עם קבלת אישור ביטול העסקה מחברות האשראי.
לקוח אשר רכש מוצר / שובר ומבקש לבטל עסקה, יחויב ב דמי ביטול 10% מערך הרכישה (הוצאות סליקה וטיפול בביטול העסקה). לקוח אשר רוצה להחזיר מוצר / שובר מתנה – יודע ומסכים מראש שתוקף וערך השובר בטלים ומבוטלים – ומתחייב ליידע את מקבלי שובר המתנה בכתב ולהעביר העתק מכתב זה ל “עץ ומים” כמובן שלאחר פעולות אלו העסקה תבוטל וכספו של הלקוח יוחזר באופן חלקי או במלואו בהתאם לנהלים אילו.
תנאי ביטול המתייחסים למקבל המתנה ישלחו אליו בדואר אלקטרוני או בפקס מיד לאחר קביעת המועד לטיפול

בעלות וזכויות יוצרים

זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינה הבלעדי של “עץ ומים” בלבד.
הנהלת “עץ ומים” שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית וללא התראה – לשנות נהלים אלו מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו או לחלקו.
בעלי האתר רשאים לחסום את הגישה לאתר למי שמנסה לפגוע באתר.
התמונות באתר נועדו להתרשמות ולהמחשה בלבד. מערכת האתר שומרת לעצמה את כל הזכויות על כל חומר מקורי הנמצא באתר לרבות תמונות, סרטונים, הסברים, ומאמרים.
אין לשכפל, להעתיק, או לצטט את כל המאמרים או את חלקם, להשתמש בסרטונים או בתמונות, ללא אישור מפורש מבעלי האתר.
על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מהנהלת “עץ ומים” אישור מראש ובכתב.

בכל שאלה לגבי נהלים / תקנון זה צרו קשר 02-5332395 או פנו אלינו במייל [email protected]
“עץ ומים” מספר עוסק 013152566

Design & Developed By